Ogrodzenia budowlane należy stawiać w określony sposób. Poznaj aktualne wymogi i dostępne warianty

Ogrodzenia budowlane należy stawiać w określony sposób. Poznaj aktualne wymogi i dostępne warianty

Przepisy całkiem dokładnie regulują to, jak obszar robót powinien być oddzielony od pozostałych parceli. Priorytetem jest tutaj bezpieczeństwo. Ogrodzenie na budowie musi pojawić się zarówno w przypadku wznoszeniu budynków i innych konstrukcji, jak też przy wykopach. Rodzaj stosowanych segmentów zależy od wielu okoliczności oraz czynników zewnętrznych. W firmie Alfa Partner posiadamy rozwiązania adekwatne do każdego zadania.

Teren, na którym toczą się prace, musi być odpowiednio zabezpieczony i oznaczony

Postawienie ogrodzenia to de facto pierwszy etap realizacji inwestycji budowlanej. Zanim rozpoczną się jakiekolwiek roboty, wykonawca ma obowiązek zagospodarowania placu budowy we właściwy sposób. Chodzi zarówno o zminimalizowanie ryzyka tragicznego w skutkach wypadku (np. po wejściu przez osoby nieupoważnione), jak również zabezpieczenie niezbędnych materiałów i sprzętu. Prawidłowo postawione ogrodzenia budowlane muszą mieć od 150 do 240 centymetrów wysokości. Wyjątek stanowią wykopy o głębokości 100 cm i większej – wtedy tymczasowa balustrada musi mieć od 110 cm wzwyż. Nasze zapory i segmenty tymczasowych płotów spełniają wszystkie obowiązujące normy, prezentując przy tym doskonałą jakość.

Firma Alfa Partner oferuje swoim Klientom wszystkie rodzaje ogrodzeń budowlanych

Wszystkie akcesoria wykonane są z trwałych, odpornych na czynniki zewnętrzne materiałów. Stabilność konstrukcji jest tutaj kluczowa. Trzeba pamiętać, że samo ogrodzenie również nie może stwarzać żadnego zagrożenia dla ludzi przebywających w pobliżu. Dlatego nie wolno opierać o nie czegokolwiek – wszelkie składowane materiały muszą znajdować się przynajmniej 75 cm od ogrodzenia. Jeśli chodzi o odległość od obiektów na placu budowy, to już zależy od charakteru prowadzonych prac. Przykładowo tam, gdzie cokolwiek może spaść z dużej wysokości, dystans pomiędzy ogrodzeniem budowlanym a budynkiem musi wynosić przynajmniej 10% wysokości wznoszonej konstrukcji. Jeśli ze względu na ciasną zabudowę nie jest to możliwe, należy dodatkowo wdrożyć inne zabezpieczenia. Zainteresowanych ogrodzeniami pełnymi, ażurowymi oraz zaporowymi na budowę zapraszamy do kontaktu z Alfa Partner – przedstawimy atrakcyjną ofertę!


7385223ae9b17efc51a753a8cfe5e12d?s=90&d=mm&r=g
alfapartner

Comments are closed.